Eco sip house – 1
Локација - Лесново
Eco sip house – 2
Локација - Лесново
Eco sip house – 3
Локација – Н.Лисиче,Скопје
Eco house – 4
Локација – Брњарци,Скопје
Eco house – 5
Локација – С.Нагоричане
Eco house – 6
Локација - Моране,Скопје
Eco house – 7
Локација – Градиште
Eco house – 8
Локација – Апи центар,Илинден
Eco house – 9
Локација – Катланово