Контактната фасада е обврзен елемент на една куќа, за ниски сметки за греење и лагење.

Контактна фасада е композитен систем составен од лепак, изолациски материјал и надворешна обработка.

Целосно ги покрива и изолира сите конструктивни елементи на просторијата и формира заштитна, изолациска обвивка, која создава услови енергијата вложена во ладење или греење на објектот да остане во објектот, наместо преку неизолирани елементи да избега надвор. 
Демит фасада 2000м2
Демит фасада 5cm
Семејна куќа Куманово
Контактна фасада - Куманово
Мотел Изгрев - Пониква
Семејна куќа - Илинден