Пренамена на нефункционално поткровје во деловен простор
Реновирање на
продажен салон
Реновирање на 
канцелариски простор
Адаптација на поткровје
Комплетно реновирање на стан
Реновирање на стан