Блог статии од месец Април, 2022

ОСБ - значење, видови и употреба

O.riented S.trand B.oard - (плоча од ориентирани струготини) претставува плоча која е продукт создаден од пресувани струготини од дрво кои се ориентирани во иста насока за добивање на поголема цврстина и еластичност. Струготините се врзуваат со посебни полимерни материјали како смоли и други слични врзива.

Прочитај повеќе