" Подготвителноста да се учи и да се инспирираш од нови начини на создавање работи е клучот за напредок! "

Кои сме ние?

Мб Хоме – Мокош е компанија основна во 2017 година како градежна компанија со приоритетна дејност реконструкција и обнова на постоечки објекти.
Благодарение на истржувачката мисија, општествената одгвороност и следењето на трендовите и иновациите нашата компанија разви нова технологија на градење, се стекна со сите неопходни сертификати и овластувања според пропишаните нормативи и ја зазема лидерската позиција на македонскиот пазар во изградбата на монтажни куќи односно “ECO SIP HOUSE” т.е “GREEN BUILDING”.
Денес МБ Хоме – Мокош е првата компанија во Македонија со стручен и докажан тим во областа на дизајнот и проектирањето, изведбата и развојот на проекти со основните постулати на меѓународната заедница и светските институции за заштита на природата, директно влијание врз климатските промени со примена на :

Зошто да не оберете нас?

Основна цел на комапнијата е градба на објекти за индивидуално домување – куќи со пристојни и прифатливи цени за потрошувачите, однoсно да се зголемат можностите на млaдите брачни парови да си овозможат самостојност и нов дом.
Градбата со ЕКО СИП ПАНЕЛИ е побрза, поиздржлива, поекономична и пред се еколошка.
Сите проекти и градби се прифатени за фондовите на Европска банка за развој како и подлежат на финансирање од комерцијалните банки во Македонија преку GEFF грантовите.

OUR MISSION IS GO GREEN!

Сертификати