ПРОЕКТИРАЊЕ

Проектантскиот дел од МБ ХОМЕ постои од 2020 година. Со нашиот тим од искусни архитекти изработуваме проектна документација, елаборати, анализи и друга документација која е во согласност со стандардите и нормативите за проектирање и архитектонско обликување на градбите.

ИДЕЈНИ ПРОЕКТИ

Изработка на идејно решение за станбени, комерцијални, угостителски и други објекти со обработка на проект за изведба.

3Д ВИЗУАЛИЗАЦИЈА

Изработка на 3Д визуализација за вашиот надворешен и внатрешен простор, со можност за дворно уредување.

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Изработка на идејно решение и комплетна техничка документација, односно основен проект со сите фази и поднесок во надлежна институција за стекнување право на градба.

КОНСУЛТАЦИСКИ УСЛУГИ

Нудиме консултациски услуги во областа на архитектура, административна подготовка, финансиска анализа и законски регулативи.

ИЗВЕДБА

 

МОНТАЖНА ГРАДБА ОД СИП ПАНЕЛИ

Градењето со СИП ПАНЕЛИ е многу побрзо од традиционалните методи на градба.
Покрај намаленото време на градба, овој метод нуди oгнотпорност и водотпорност.
Сеизмолошки тестирани а структурната сила на монолитните зглобовипостигнува висок степен на издржливот на земјотреси, ветер, како и вибрации од движење во секојдневниот живот.
Економичност со оптимизирани трошоци за градба. Се користат над 70% рециклирани материјали и суровини а благодарение на постигнатата лесна тежина се заштедува и при монтажа и транспорт.
Висока енергетска ефикасност на градба со ниски годишни трошоци за енергија а заштедува над 65% од потребите на корисникот за енергија во споредба со традиционалната градба на домови. Разновидниот и приспособлив систем за за градење со употребата на структурно изолациони панели СИП, овозможува создавање на високо енергетски ефикасни еколошки објекти, а истовремено функционални, удобни и комфорни, како и модерно естетски домови.
Еколошка градба - намалена емисија на CO2 односно емисијата на CO2 се сведува на 33,5kg CO2 eg/m2 во еко сип градбата наспроти традиционалната градба со бетон каде емисијата на CO2 изнесува 171kg CO2 eg/m2. Како најголем виновник за глобалното затоплување е токму емисијата на CO2. На глобално ниво на секторот градежнитво отпаѓаат 39% од вкупната емисија на CO2.
Во градбата се имплементираат и се користат енергетско обновливи извори на енергија. Приоритетни се природните обновливи ресурси наспроти необновливите. Ваквиот начин на градба го прави домот самоодржлив а со примена на дигитализацијата се зболемува и можноста и за избор на простор и локација за постојано живеење која е невозможна за функционирање во секојдневие за традиционално изградените домови.
Градбата со ЕКО СИП ПАНЕЛ е побрза, поиздржлива, поекономична и пред се еколошка градба.
 

КОМБИНИРАНА ГРАДБА

Овој тип на градба е комбинација од класичната градба со армирано бетонска конструкција и СИП Панели како ѕидови и кровна покривка.

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТИ

МБ ХОМЕ со својот стручен тим нуди развој на проекти, и тоа:
 

Иницирање на проект

 

Планирање на проект

 

Извршување на проект

 

Следење и контрола на проект

 

Затварање на проект